info@ccxmine.com

Sözleşme Ve Kurallar

Taahhüt sözleşmemizin tam metnine aşğıdan ulaşabilirsiniz. Söz konusu sözleşmenin bir nüshasının çıktısını alarak saklamanız tavsiye edilir.

CCXMİNE.COM  - Online Earn Network (KHYK-J) VE MEVZUAT PROGRAMI (internet üzerinden kullanma) KULLANMA LİSANSI VE GARANTİ SÖZLEŞMESİ   1. Bu sözleşme ile alıcı tarafından isim ve özellikleri internet sitesi (web sitesi) üzerinde ürün ve hizmet tanıtım sayfasında ve dökümantasyonda belirtilen CCXMİNE.COM  - Online Earn Network (KHYK-J) VE MEVZUAT PROGRAMININ kullanma lisansı alınmıştır. Tek bir kullanma lisansı, kullanıcıya 
CCXMİNE.COM  - Online Earn Network (KHYK-J) VE MEVZUAT PROGRAMI’nı bir kullanıcıya daimi olarak internet üzerinden kullanma hakkı verir. Birden fazla internet üzerinden kullanım hakkı satın alınmaksızın,  programın aynı kullanıcı adı ve şifre ile birden fazla kişi tarafından kullanılması ya da kullandırılması halinde abone olmaksızın kullanan ya da kullandıranlar hukuka aykırı işlemin hukuki vecibelerini kabul etmiş sayılırlar.    a) Tek bir lisans bedeli karşılığında sadece bir kullanıcı için internet hesabı açılır. Kullanıcı bu hesap ile CCXMİNE.COM  - Online Earn Network (KHYK-J) VE MEVZUAT PROGRAMI’nı internet üzerinden 
CCXMİNE.COM adresinden kullanır.


    b) İnternet hesabının lisans sahibi dışında kullanımının tesbiti halinde hesap bloke edilir ve lisans sahibi artık internet üzerinden hizmet alamaz. Bu durumda sözleşmenin 3.maddesi hükümleri uygulanır.


   2. Kullanım lisansı; yazılımın internet üzerinden abone olan kullanıcı ya da kullanıcıların kullanımına açılması, kullanımlarının sağlanması, programın internet üzerinde çalıştırılması, görüntülenmesi, metinlerin yazıcıdan bastırılıp kullanabilme haklarını kapsar.   3. CCXMİNE.COM  - Online Earn Network (KHYK-J) VE MEVZUAT PROGRAMI’nın dökümantasyonla uyum içinde olması, matbu ve/veya manyetik ortamda sağlanan dökümantasyonun da tanımlanan işlevleri en iyi şekilde yerine getirmesi için gerekli azami özeni göstermektedir. CCXMİNE.COM  - Online Earn Network (KHYK-J) VE MEVZUAT PROGRAMI (internet üzerinden hizmet vermekte olan)’nın kusursuz, hatasız, mükemmel olduğu ve kullanıcının özel taleplerini tamamen karşılayacağı şeklinde bir iddia ve taahhütte bulunmaz.


   4. CCXMİNE.COM donanım, işletim sistemi arızasından, network tasarım ve bağlantı hatalarından, virüs ve benzeri kullanıcı hatalarından kaynaklanacak bilgi ve yazılım kayıplarından sorumlu tutulamaz. Bu gibi hallerde Ccxcoinpro.com  bozulmuş olan kullanım lisansını verdiği internet üzerinden çalışan yazılımı internet üzerinden kullanıcının kullanımına hazır tutmayı tahhüt eder.
 

   5. Müşteri, kullanım lisansını aldığı CCXMİNE.COM  - Online Earn Network (KHYK-J) VE MEVZUAT PROGRAMI’nı yazılım dökümantasyonunda belirtilen asgari teknik özelliklere sahip bir donanım ve yazılım üzerinde kullanacağını ve gerekli donanımı veya yazılımı kendisinin temin edeceğini, CCXMİNE.COM nin yazılım/donanım uyuşmazlığı ile ilgili hiçbir maddi ve hukuki sorumluluğu bulunmadığını, CCXMİNE.COM sorumluluk sınırının yazılım kullanma lisansı verilmesi ile sınırlı olduğunu beyan, kabul ve taahhüt eder.


  6. CCXMİNE.COM program ürünlerinin kullanımı, uygulanması ya da verilen hizmetler nedeniyle oluşabilecek sonuçlardan ve/veya bu yazılımlara dayanılarak alınan kararlardan, yapılan işlerden doğrudan veya dolaylı oluşabilecek maddi, manevi, hukuki ve mali sonuçlardan, bu nedenle oluşabilecek kazanç ve kayıplardan sorumlu tutulamaz. CCXMİNE.COM mali sorumluluğu müşterinin ödemiş olduğu lisans bedeli ile sınırlıdır.   7. CCXMİNE.COM önceden haber vermeden yazılım ve dökümantasyonda değişiklik yapabilir.Kullanıcı, programın internet üzerinden güncelleme hizmetinden abonelik başlangıç tarihinden itibaren 60 gün boyunca faydalanma ve kullanma hakkına sahiptir. Bu süre (abonelik süresi) sonunda kullanıcı dilerse 60 günlük abone bedeli karşılığında internet üzerinden yazılım kullanmaya (internet sitesi aboneliği) devam edebilir.


  8. Bu sözleşmeden doğan hak ve yükümlülükler hiçbir şekilde üçüncü bir gerçek veya tüzel kişiye devredilemez, kiralanamaz veya bedelli/bedelsiz kullanımına, yararına sunulamaz.


  9. Anlaşmazlık durumunda Üyenin bulunduğu İcra ve Ceza Mahkemeleri yetkilidir ve anlaşmazlıklarda Türk Hukuku uygulanır.